MENU (8)

Gorillaz - Cracker Island - Norsk Oversettelse (Sangtekster)

On Cracker Island it was born
To the collective of the dawn
They were planting seeds at night
To grow a made-up paradise


Gorillaz - Cracker Island (Sangtekster)

On Cracker Island it was born
To the collective of the dawn
They were planting seeds at night
To grow a made-up paradise
Where the truth was auto-tuned (Forever cult)
And it's sadness I consumed (Forever cult)
Into my formats everyday (Forever cult)
In the end, I had to pay (What world is this?)
In the end, I had to pay (I purged my soul)
In the end, I had to pay (I drank to write)
I've got nothing more to say (I drank to write)

[Chorus: 2-D]
They taught themselves to be occult
They didn't know its many strategies
They taught themselves to be occult
They didn't know its many strategies (Fantasies)

[Bridge: Thundercat]
What world is this?
What world is this?

[Verse 2: 2-D & Thundercat]
On Cracker Island it was raised (Hey, hey, hey, hey)
By the collective from the grave (Hey, hey, hey, hey)
It only came out at night (Hey, hey, hey, hey)
It ate up their paradise (Paradise)Where the truth was auto-tuned (Forever cult)
And it's sadness I consumed (Forever cult)
Into my formats everyday (Forever cult)
In the end, I had to pay (What world is this?)
Out there on my silver lake (I was not there)
In the end, it will be great (Beneath the hills)
I'm like a ship between the tide (I saw myself)
I held on, I surprise (Beneath the void)

[Chorus: 2-D]
They taught themselves to be occult
They didn't know its many strategies
They taught themselves to be occult
They didn't know its many strategies (Fantasies)[Verse 3: 2-D & Thundercat]
On Cracker Island it will die (Forever cult)
Join the collective in the sky (Forever cult)
And on the shining bolt of light (Forever cult)
Go out to paradise (What world is this?)
Where the truth is auto-tuned (I purged my soul)
And it's sadness I consume (I drank to write)
Into my formats everyday (I drank to write)
In the end I had to pay (Forever cult)
In the end I had to pay (Forever cult)
In the end I'll be okay (Forever cult)

[Outro: 2-D]


Nothing more to say
Nothing more to say
Nothing more to say


Gorillaz - Cracker Island - Norsk Oversettelse (Sangtekster)


På Cracker Island ble den født
Til daggryets kollektiv
De plantet frø om natten
Å dyrke et sammensatt paradis
Hvor sannheten ble autoinnstilt (for alltid kult)
Og det er tristhet jeg konsumerte (for alltid kult)
Inn i formatene mine hver dag (for alltid kult)
Til slutt måtte jeg betale (hvilken verden er dette?)
Til slutt måtte jeg betale (jeg renset sjelen min)
Til slutt måtte jeg betale (jeg drakk for å skrive)


Jeg har ikke noe mer å si (jeg drakk for å skrive)

[Chorus: 2-D]
De lærte seg å være okkulte
De visste ikke at det er mange strategier
De lærte seg å være okkulte
De visste ikke de mange strategiene (fantasier)

[Bridge: Thundercat]
Hvilken verden er dette?
Hvilken verden er dette?

[Vers 2: 2-D & Thundercat]
På Cracker Island ble den oppvokst (hei, hei, hei, hei)


Av kollektivet fra graven (hei, hei, hei, hei)
Det kom bare ut om natten (hei, hei, hei, hei)
Det spiste opp paradiset sitt (paradis)
Hvor sannheten ble autoinnstilt (for alltid kult)
Og det er tristhet jeg konsumerte (for alltid kult)
Inn i formatene mine hver dag (for alltid kult)
Til slutt måtte jeg betale (hvilken verden er dette?)
Der ute på Silver Lake (jeg var ikke der)
Til slutt vil det være flott (under åsene)
Jeg er som et skip mellom tidevannet (jeg så meg selv)
Jeg holdt på, jeg overrasker (under tomrommet)

[Chorus: 2-D]
De lærte seg å være okkulte


De visste ikke at det er mange strategier
De lærte seg å være okkulte
De visste ikke de mange strategiene (fantasier)

[Vers 3: 2-D & Thundercat]
På Cracker Island vil den dø (Forever Cult)
Bli med på kollektivet på himmelen (Forever Cult)
Og på lysens lysende lys (for alltid kult)
Gå ut til Paradise (hvilken verden er dette?)
Hvor sannheten er automatisk innstilt (jeg renset sjelen min)
Og det er tristhet jeg bruker (jeg drakk å skrive)
Inn i formatene mine hver dag (jeg drakk for å skrive)
Til slutt måtte jeg betale (for alltid kult)
Til slutt måtte jeg betale (for alltid kult)


Til slutt vil jeg være i orden (Forever Cult)

[Outro: 2-D]
Ingenting mer å si
Ingenting mer å si
Ingenting mer å si